France Youth U19 League
FT
20:30, Ngày 11/02/2024
Orleans US 45 U19
3 - 2
2 Troyes U19
Địa điểm: Thời tiết: