Mexico Liga TDP
FT
01:00, Ngày 12/02/2024
Oceania FC
2 - 0
CDC Dominguez Osos
Địa điểm: Thời tiết: