Brazil Paulista Serie B
FT
01:00, Ngày 11/02/2024
Joseense 2
1 - 3
1 America sp FC
Địa điểm: Thời tiết: