Mexico Liga TDP
FT
04:00, Ngày 03/04/2024
CH Futbol Club
3 - 0
1 Halcones Zuniga SC
Địa điểm: Thời tiết: