The lowlands of Scotland League
FT
01:45, Ngày 03/04/2024
Celtic B 2
3 - 0
Cumbernauld Colts
Địa điểm: Thời tiết: