Mexico Liga TDP
FT
00:00, Ngày 02/04/2024
CEFOR Cuauhtémoc Blanco 2
1 - 3
2 Oceania FC
Địa điểm: Thời tiết: