Northern Ireland IFA Championship
FT
01:45, Ngày 03/04/2024
Bangor FC 3
0 - 3
3 Portadown
Địa điểm: Thời tiết: